Den som spar han har

Det finns 426 ordspr˚k i databasen. visa alla