Eld släckes inte med eld

Det finns 426 ordspr˚k i databasen. visa alla