Människan lever inte av bröd allena

Det finns 426 ordspr˚k i databasen. visa alla