En kedja är inte starkare än sin svagaste länk

Det finns 426 ordspr˚k i databasen. visa alla